PÆDAGOGISKE PRINCIPPER

Skolens overordnede pædagogik:
-  Skolens opgave er, at give et undervisningstilbud til alle 10. klasseelever i Haderslev kommune.
-  Et undervisningstilbud der er tilpasset den enkelte elevs behov og ønsker. (Se i øvrigt også skolens værdier)
-  At sætte eleven i centrum.
-  At gøre eleven livsduelig.
-  At styrke elevens faglige, personlige og sociale kompetencer.