VÆRDI
FORKLARING/FORSTÅELSE
HANDLING/VÆRKTØJ
ANSVARLIGHED
At medvirke til at få livet til at fungere.
Ved at leve op til gensidige aftaler.
Ved at leve op til de krav, der stilles.
Ved at udvise respekt for personer, opgaver og "ting".
Ved at udvise accept.
DIALOG
At samtaler finder sted med gensidig
respekt.

Ved at lytte til den, man samtaler med.
Ved at bruge et, efter omstændighederne hensigtsmæssigt sprog.
Ved at tale med hinanden og ikke til hinanden.
Ved at udvise anstændighed og høflighed i samtalen.

 
PROGRESSIV LÆRING

At stimulere den enkelte elevs faglige
læringsproces.


Ved gennem undervisning at styrke den enkeltes individualitet.
Ved gennem undervisning at skabe rammer for nysgerrighed.
Ved gennem undervisning at skabe rammer for undren.
Ved gennem undervisning at skabe rammer for at give og at modtage.
Ved at skabe plads for den enkelte til "at være sig selv" - styrke individualitet.

 
At stimulere den enkelte elevs personlige læringsproces.
Ved at skabe plads til engagement.
Ved at skabe plads til medleven.
Ved at skabe plads til indlevelse.
Ved at skabe plads til parathed.

 
At stimulere den enkelte elevs sociale
læringsproces.

Ved at skabe rum for at udvise omsorg.
Ved at skabe rum for at udvise forståelse.
Ved at skabe rum for at udvise dannelse.
Ved at skabe rum for modspil og medspil.

 
SELVTILLID
At tro på egne evner socialt og
fagligt.

Ved at skabe rum for succes.
Ved at definere fælles succeskriterier.
Ved at arbejde for at styrke individualitet.
Ved at øve det at stå frem og kunne markere en holdning.

 
SELVVÆRD
At tro på egen værdi som menneske.
Ved at udvise gensidig respekt.
Ved at udvise gensidig accept.
Ved at skabe rum for succes.