Mission, vision og handleplan
 
Skolens mission
 • At bringe flest mulige af eleverne til afklaring omkring kommende skoleår
 • At sikre at færrest mulige falder ud af uddannelsessystemet gennem inklusion
 • At udvikle den enkelte elevs faglige og sociale kompetencer
 
Skolens vision
 • At udvikle en inkluderende skole, hvor flest mulige gennemfører det 10. skoleår
 • At forlade fejlfinderkulturen og i stedet bygge på anerkendelse og vækst
 • At udvikle en reflekterende lærerkultur, der bygger på selvorganiserede grupper
 • At fastholde et ledelsesgrundlag, som bygger på skolens værdier
 • At fastholde en flad struktur med mange medarbejdere med beslutningskompetence
 • At skabe opmærksomhed omkring skolen i og uden for lokalsamfundet
 
Skolens handleplan
 • Gennemføre kurser for alle medarbejdere, således at de får redskaber til at forlade fejlfinderkulturen
 • Etablere samarbejder med UC-Syd omkring udvikling af lærernes faglige kompetencer, således at den enkelte medarbejder for inspiration til at skabe refleksivitet omkring faget, for derigennem at styrke medarbejdernes fagpædagogiske muligheder.
 • At investere i elektroniske tavler, for at give både lærer og elev et nyt og fremtidsorienteret medie/redskab til forbedring af undervisningen.
 • At øge intranettets betydning for videndeling, og derved medvirke til øget brug af IT i undervisningen.
 • At deltage i flest mulig foraer til gavn for skolen og Haderslev kommune.
 
 
Revideret sep. 2009